tel
title3
ย้อนกลับ

หน้า   1   2   3

งานรื้อถอนอาคารพาณิชย์ 5 ห้อง ที่ริมถนนพัฒนาการ

90 คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
dot

ถมที่ เคลี่ยริ่งพื้นที่

คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่

งานรื้อภายในอาคาร 8 ชั้น โครงการ CMYK HOTEL
ที่ถนนราชปรารภ ของ บจก.เท็นสตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้

คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่

งานรื้อถอนโครงการบ้านจัดสรรร้าง
พร้อมเคลียริ่งพื้นที่ เนื้อที่ 13 ไร่ ที่จังหวัดชัยนาท

คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่

งานรื้อถอนเทศบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท

คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
dot

งานรื้อถอนสำนักงานขายคอนโดมิเนียมแบงค์คอก ฮอไรซอน
ที่ซอยรามคำแหง 60  ของ บจก.ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ตี้

คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่

งานรื้อถอนบ้านเดี่ยวจำนวนมาก เช่น
บ้านที่หมู่บ้านชัยพฤกษ์, หมู่บ้านชวนชื่น, หมู่บ้านนวธานี

คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่

งานรื้อถอนปั๊มน้ำมัน ปตท. ที่ จ.สมุทรสาคร

คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
คลิกขยายใหญ่ คลิกขยายใหญ่
ย้อนกลับ

หน้า   1   2   3

คลิกขยายใหญ่
footer